کارگاه آشنایی با جستجو در منابع
ژوئن 2, 2016

کارگاه سرچ پیشرفته در تاریخ 95/3/10 در سالن آمفی تئاتر دانشکده پزشکی با تدریس جناب آقای محمد حسین امیرزاده برگزار شد.در این کارگاه در ابتدا پس ازآشنایی دانشجویان با یکدیگر و مدرس،با همکاری وحضور فعال آنان برخی از مطالب مقدماتی سرچ توضیح داده شد و در آخر نکات سرچ پیشرفته توسط مدرس مطرح شد.photo_2016-06-02_16-14-37