کارگاه مقدماتی رفرنس نویسی با EndNote

 
 

کارگاه  سرچ پیشرفته -دانشکده پزشکی

 
 

دومین سمپوزیوم زایمان در آب

اولین سمپوزیوم اخلاق حرفه ای

 
 

Scientific Workshop of Writing

 
 

کارگاه پروپوزال نویسی -دانشکده پیراپزشکی ابرکوه